Kunnen elektrische auto’s toegankelijk worden?

  • Nieuws
  • Reacties uitgeschakeld voor Kunnen elektrische auto’s toegankelijk worden?

De European Mobility Group (EMG) is een collectief van de belangrijkste Europese autoaanpassers met een gezamenlijk doel: Onafhankelijke mobiliteit voor mensen met een fysieke beperking.

In ons vorige persbericht, hebben we uitgelegd waarom veel mensen met een fysieke beperking dreigen buitengesloten te raken van elektrisch rijden. Er is een perfect storm van ongelukkige omstandigheden, en geen enkele partij kan deze situatie zelfstandig oplossen. Er zijn oplossingen mogelijk, maar eenvoudig zijn ze niet. Ze vereisen samenwerking, compromissen en probleemoplossing op de hoogste bedrijfs- en regeringsniveaus.

 

“A perfect storm…” Echt?

Ons klimaat zit in de problemen en we zitten middenin een energietransitie. Dus kiezen veel mensen ervoor om niet meer met auto’s met verbrandingsmotoren te rijden. Helaas krijgen veel passagiers en bestuurders met beperkingen deze keuze niet. Er zijn namelijk weinig elektrische voertuigen (EV’s) die aan hun behoeften voldoen.

Waarom is het zo moeilijk om een toegankelijke EV te vinden voor een redelijke prijs? Nou, dat is dus die perfect storm:

  • Maar weinig modellen zijn geschikt voor ombouw.
  • De meeste EV’s zijn aanzienlijk duurder dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor.
  • Veel aanpassingen worden feitelijk verboden door autofabrikanten, omdat de elektronica van de EV gemodificeerd moet worden.
  • Veel aanpassingen vereisen dat er in de vloer geboord en gezaagd wordt. Maar hier zitten accu’s en elektronica, dus vloeren zijn verboden-te-modificeren zones.

Autofabrikanten kunnen dergelijke aanpassingen niet letterlijk verbieden, maar ze kunnen wel de fabrieksgarantie ongeldig verklaren, en dat is een sterk middel. En nee, dit betekent niet dat de fabrikanten de slechteriken zijn. Zij beschermen enkel hun zeer geavanceerde elektronica.

Is dit het eind van de rit voor toegankelijke EV’s?

Sommige EV-oplossingen bestaan al, zoals speciale stoelen of handbediening. Maar handbedieningen zijn niet meer de mechanische oplossingen die ze vroeger waren, dus vereisen ze vaak modificaties van de elektronica. En als een speciale stoel op de vloer bevestigd moet worden, komen we weer in de verboden zone.

Echter, als fabrikanten en autoaanpassers samenwerken, kunnen ze plekken vinden of creëren waar wel geboord mag worden. De aanpassers zullen vervolgens wellicht hun stoelen moeten aanpassen aan de nieuwe bevestigingspunten, maar ja, dat is letterlijk hun vak. Natuurlijk is dit slechts één voorbeeld. Maar dit soort samenwerking is exact wat nodig is om EV’s meer toegankelijk te maken.

Campbell McKee, President van EMG

Campbell heeft EMG negen jaar geleid, wat hem een goede kijk geeft op de problemen die bestuurders en passagiers met beperkingen hebben in deze elektrische transitie. Hij heeft ook duidelijke ideeën over de oplossingen en valkuilen. Tijd dus om Campbell aan het woord te laten:

“Ik zie het gebrekkige contact met autofabrikanten als één van onze grootste obstakels. Autoaanpassers en vertegenwoordigers voor mensen met een fysieke beperking hebben een beter contact nodig met de auto-industrie. De fabrikanten worden in de elektrische transitie geconfronteerd met enorme uitdagingen. Dus is het heel begrijpelijk dat hun focus niet ligt op autorijden met een beperking. Maar ook al is dit begrijpelijk, het moet wel op hun agenda gezet worden.”

Hoe zou EMG beter contact met de fabrikanten kunnen krijgen?

“Ik denk dat de oplossing politiek is. Volgens mij hoort de Europese Commissie voorvechter te zijn voor toegankelijke EV’s. De EU heeft veel wetgeving voor sociale gelijkwaardigheid, maar als hun technische regelgeving voor auto’s de toekomst voor mensen met een beperking blokkeert, is dat dan niet discriminatie? De EU moet de auto-industrie voorschrijven dat autoaanpassingen mogelijk worden gemaakt. Zodat we samen deze ongelijkheid kunnen aanpakken.”

Behalve de fabrikanten, welke andere partijen zouden deel moeten nemen aan de gesprekken, en welke onderwerpen moeten aangepakt worden?

 “Om elektrische mobiliteit toegankelijk te maken, moet er gesproken en samengewerkt worden door vertegenwoordigers voor mensen met een beperking, autoaanpassers, nationale overheden, planologen, fabrikanten van oplaadstations en regelgevers. En het moet verder gaan dan de technische regelgeving voor auto’s. Bijvoorbeeld, Europa’s elektrische infrastructuur moet nog grotendeels gebouwd worden. Dus het is cruciaal dat de EU erop toeziet dat openbare oplaadpunten toegankelijk worden, en dit moet op korte termijn gebeuren.”

Kunt u een voorbeeld geven van het soort samenwerking dat vereist is?

“Het is cruciaal dat de autofabrikanten een link naar de elektronica van de EV beschikbaar maken voor aanpassers. Autoaanpassers hebben een toegankelijke interface nodig waar ze in de elektronica kunnen inpluggen, zonder dat de auto’s hoofdfuncties hierdoor beïnvloed kunnen worden.

 Verder geloof ik in de nauwe samenwerking tussen EMG leden. Dat kan ik uiteraard niet verplichten, en sowieso heeft een dergelijke uitwisseling altijd al bestaan. Maar het is nu nog belangrijker. De collectieve kennisbank van de EMG is nodig om de huidige technische uitdagingen aan te pakken. Als bedrijf A een hele goede stuurbekrachtiging maakt en bedrijf B maakt een goede handbediening, dan zouden ze, voor een vergoeding, elkaars producten moeten gebruiken, en zo hun klanten de beste oplossingen bieden.”

In oktober 2022 gaat u met pensioen. Wat zou u willen zien in uw opvolger?

“Ik ken mezelf, en ik ken mijn beperkingen. Ik geloof dat we, in de huidige situatie, een ambassadeur nodig hebben, iemand die kan omgaan met overheden en autofabrikanten. Kijk bijvoorbeeld naar de hogere prijzen van EV’s en van veel aanpassingen. Politici stimuleren het gebruik van EV’s met belastingvoordelen, subsidies, speciale parkeerplekken, etc. Ik geloof dat vergelijkbare stimulansen ook gecreëerd zouden moeten worden voor aanpassingen. Dus kortgezegd, hebben we iemand nodig die beleidsmakers kan beïnvloeden, en die uitblinkt in het strategisch opbouwen van relaties.”

Wat is het mooiste wat bereikt is onder uw leiding? En wat wilt u nog in gang zetten voor uw afscheid?

“Ik ben trots dat de beste Europese bedrijven zich hebben aangesloten bij EMG, en dat ze allemaal voldoen aan de internationale kwaliteitsmanagement standaard van ISO. Verder ben ik blij hoe EMG zich heeft ontwikkeld van brancheorganisatie tot een stem voor mensen met een beperking. We hebben de meerderheid van onze doelen bereikt, maar EMG zal zich nu moeten laten horen tot aan de Europese Commissie. En ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger EMG naar deze volgende stap zal begeleiden.”

EMG July 2022

info@mobilitygroup.eu
www.mobilitygroup.eu

Tribus is lid van EMG. Meer over EMG.

Back to top