Is Europa klaar voor een rolstoel-vriendelijke Elektrische Revolutie?

  • Nieuws
  • Reacties uitgeschakeld voor Is Europa klaar voor een rolstoel-vriendelijke Elektrische Revolutie?

The European Mobility Group (EMG) brings together the leading European vehicle conversion and adaptation companies with a common goal: Independent mobility for disabled people.

Nu dat de auto-industrie geleidelijk afscheid neemt van de verbrandingsmotor, wordt vol ingezet op elektrische voertuigen (EV’s). Reuters heeft geschat dat tot 2031, autofabrikanten wereldwijd ruim 500.000.000.000 dollar gaan besteden om nieuwe EV’s te ontwerpen en produceren. EMG verwelkomt de elektrificatie van de auto-industrie, want ook wij willen bijdragen aan een gezondere planeet. Maar is Europa wel klaar voor deze elektrische revolutie?

Fossiele infrastructuur
Autofabrikanten gaan in hoog tempo over op elektrisch, en ook de klanten volgen geleidelijk. Toch is dit geen makkelijke overgang. De auto-industrie is gebouwd op fossiele brandstoffen, wat heeft geresulteerd in een infrastructuur die niet altijd EV-vriendelijk is. Zo is het bijvoorbeeld vrij eenvoudig om een brandstofauto vol te tanken en vervolgens weer honderden kilometers vooruit te kunnen. Met een EV moet je vaak eerst een geschikt laadpunt vinden, op je beurt wachten, minstens 20 minuten ingeplugd blijven, etc. En er zijn wel meer obstakels…

Om deze hindernissen in beeld te krijgen, moeten we naar de belanghebbende partijen luisteren. Dus laten we eerst de klant aan het woord laten, want dit is de eindgebruiker. Dit is de ervaringsdeskundige die toegankelijke mobiliteit regelmatig test.

De klant maakt een interessant punt
In april 2021, deed RIDC, het Britse onderzoeksinstituut voor gehandicapte consumenten, een onderzoek onder 702 respondenten. Onder gehandicapte non-EV bestuurders, bleek 25% de aanschaf van een EV te overwegen. Echter, als oplaadpunten beter toegankelijk zouden worden, zou 61% de aanschaf van een EV overwegen. Dit is een vrijwel gelijk percentage als bij bestuurders zonder fysieke beperking. Dus, de beschikbaarheid van toegankelijk opladen geeft een serieuze toename van de potentiële EV verkoop aan gehandicapte bestuurders.

 Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat 135,000,000 Europeanen leven met een vorm van beperking. Natuurlijk rijden ze niet alle 135 miljoen, terwijl anderen zullen rijden zonder gehinderd te worden door hun handicap. Toch vormen ze maar liefst 18% van het totaal van 750 miljoen Europeanen. Het wordt dus tijd dat Europa luistert: Maak laadpunten beter toegankelijk.

De problemen met laden
Huidige EV-oplaadpunten zijn ontworpen zonder voldoende betrokkenheid van de gebruikers. RIDC’s respondenten identificeerden de drie hoofdproblemen van EV laden:

  • 41% vond het tillen van de kabel naar het laadpunt een probleem
  • 54% vond het uit de kofferbak tillen van de kabel problematisch
  • 66% vond de risico’s en hindernissen rond auto en laadpunt moeilijk te navigeren

Laadkabels zijn sowieso een impopulair onderdeel van EV’s, niet alleen onder mensen met een beperking. Volgens Vincent Everts van de Vereniging van Elektrische Rijders (VER), zijn we echter voorlopig nog niet van deze onhandige kabels af. Autofabrikanten hanteren verschillende soorten stekkers, en dit gebrek aan standaardisatie houdt veel slimme oplossingen tegen, omdat die gebruik zouden maken van universele kabelsystemen. Dus, als de EV-rijder geen eigen laadpunt heeft, moet deze gebruik maken van openbare laadplekken, plus een eigen kabel, die op de eigen EV past.

Europa’s openbare oplaadinfrastructuur
Hoe is het gesteld met de Europese publieke oplaadinfrastructuur? Eerlijk gezegd, niet best. Vincent Everts vertelt in het AD dat 25% van Europa’s publieke oplaadpunten in Nederland staan. Dus een land met minder dan 2,5% van de Europese bevolking, heeft beduidend meer openbare laadplekken dan veel grotere landen. En dat terwijl zelfs Nederlandse EV-rijders klagen dat hun infrastructuur tekortschiet. Zo’n statistiek klinkt natuurlijk slecht, toch zit er potentieel goed nieuws in verborgen. Want als er nog zoveel laadplekken gepland moeten worden, is er nog tijd om de nieuwe laadstations toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking.

Laten we even aannemen dat opladen toegankelijk wordt, wordt de route naar elektrische mobiliteit daarna makkelijker? Nou, EMG heeft een grote enquête gedaan onder de leden. Deze leden zijn uiteraard ook cruciale belanghebbenden, want dit zijn de bedrijven die de auto’s gaan aanpassen. En zij zien nog een aantal obstakels op de weg naar elektrische mobiliteit.

Laten we het dus eens hebben over oplossingen
Ook al moeten er nog veel hordes genomen worden, dit is een zeer kundige bedrijfstak. Zo kostte het bijvoorbeeld jaren van leren en doorontwikkelen om te komen tot de huidige verfijnde autoaanpassingen voor brandstofauto’s. De juiste mensen, die deze slimme toegankelijke auto’s hebben ontwikkeld, zitten dus al op de juiste plek. Dus hoewel onafhankelijke elektrische mobiliteit zeker geen eenvoudig doel is, is de kennis al aanwezig. De EMG leden behoren tot ‘s werelds meest innovatieve mobiliteitsbedrijven. Maar zelfs innovators kunnen dit niet alleen.

De weg naar elektrische mobiliteit vereist de ontwikkeling van nieuwe technologieën, slimme ontwerpen en frisse ideeën. Maar toegankelijke elektrische mobiliteit vereist bovenal communicatie. De belanghebbenden zullen moeten overleggen, ontwikkelen, feedback geven, compromissen sluiten, etc. De weg naar elektrische mobiliteit vereist een gezamenlijke inspanning van:

  • EV-fabrikanten
  • Fabrikanten van laadstations
  • Autoaanpassers
  • Vertegenwoordigers voor mensen met een beperking
  • Stadsplanners en regelgevers

Om bijvoorbeeld terug te komen op het genoemde probleem van ontoegankelijk opladen; alle belanghebbenden zullen moeten bijdragen aan de oplossing. En dat kunnen we. We kunnen auto’s toegankelijker maken, stekkerpunten lager leggen voor mensen in een rolstoel, kabels laten lopen langs slimmere routes, laadstations drempelvrij maken, etc.

Coming soon…
Ons volgende persbericht zal focussen op de obstakels die geïdentificeerd zijn door de autoaanpassers/ombouwers. Sommige hordes mag je verwachten, andere zullen een verrassing zijn. Toch zal ook hier goede communicatie aan de basis van de oplossingen liggen.

European Mobility Group
www.mobilitygroup.eu
info@mobilitygroup.eu

Back to top