Tribus gaat voor Zero Emissie doelgroepenvervoer!

  • Nieuws
  • Reacties uitgeschakeld voor Tribus gaat voor Zero Emissie doelgroepenvervoer!

Tribus tekent convenant zero-emissie doelgroepenvervoer

Op 31 mei ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bestuursakkoord waarin zij afspreken dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen reizen. De werkgroep kwam samen tijdens het congres Move Up in de Rijtuigenloods in Amersfoort om het akkoord te tekenen.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, nam naast het bestuursakkoord ook een convenant in ontvangst dat ondertekend is door een groot aantal toeleverende marktpartijen. Strekking van akkoord en convenant is dat alle partijen zich samen gaan inzetten om de daadwerkelijke toepassing van zero-emissievoertuigen te realiseren.Ook werd er een convenant ondertekend door toeleveranciers die hun commitment tonen voor de ontwikkeling van zero-emissievoertuigen. Ook Tribus is aangesloten bij dit mooie initiatief. Onze E-Mobility Manager Erik Henneken was aanwezig op dit bijzondere moment en heeft zijn commitment namens Tribus getoond en het convenant getekend.

Het bestuursakkoord is een krachtig signaal naar de gehele sector. Het biedt duidelijkheid aan alle partijen, waardoor de risico’s om te investeren in zero emissie doelgroepenvervoer verkleind worden. In het bijbehorende convenant leggen partijen uit de sector hun commitment vast om de gezamenlijke ambitie te ondersteunen met acties. Gemeenten die ondertekenden zijn Publiek Vervoer Groningen Drenthe (namens 21 gemeenten), Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Regio Drechtsteden (7 gemeenten) en Hoorn. Andere deelnemers zijn vervoerders, leveranciers van voertuigen en laadinfrastructuur, de VNG en het GNMI, KNV Taxi, de verenigde netbeheerders, Natuur & Milieu, en kennisorganisaties.

Lees hier het volledige persbericht.

Wilt u meer weten over e-mobility?
Bel 030-6695020 of mail E-Mobility Manager Erik Henneken.

Back to top